Ko add duoc Quelle cho cydia-download

Schnell Ko add duoc Quelle cho cydia-download

2019-12-12 06:14

  Mnh c 1 ci iP 4s ang chy iOS, khng hiu sao t nhin mnh khng add c source trn cydia na, n bo li l: Failed  Download; Din n; Hi Trong s 2 thnh vin sau y cm n suzukisportrgx cho bi vit ny: Add source cydia ca HiP Ko add duoc Quelle cho cydia-download

  Con Iphone 3g 8g ca mnh khi vo Cydia add trong cydia ko thy source i add source mi vo thi m Link cho

Nh cc bn bit th ci app free l mt li ch rt ln ca vic jailbreak cho php ngi Add source cydia. vn Ko add duoc Quelle cho cydia-download

Bi vit di y s hng dn s dng Cydia v cch ci ng dng cho iphone t ny chng ta s install ch ko add   Cch ci t CYDIA cho Ipad. SourceAddReturn to Cydia. Amazing 3D download wallpaper 3D cho iPhone. Tho lun 1. Mnh dow cc app v game trong installous v my khi dow xong k ci t c, ton bo li, mong a e gip vi


Ko add duoc Quelle cho cydia-download

Ko add duoc Quelle cho cydia-download Cch Add Source Cydia. vn; RedSn0w hin ti ch h tr terthered jailbreak cho iOS 5. 1 tr Download RedSn0w mi nht hin

Ko add duoc